Home > foto, putni > Pelēkais mušķērājs. Muscicapa striata. Spotted flycatcher.

Pelēkais mušķērājs. Muscicapa striata. Spotted flycatcher.

Latvijā sastopams bieži. Dzīvo apdzīvotās vietās, arī pilsētās, retāk mežaudzēs. Pārtiek galvenokārt no lidojošiem kukaiņiem. Ligzdo koku stumbru iedobēs, aiz atplīsušas mizas, pie resnu zaru pamata, ēku nišās, uz palodzēm, sētām, malkas grēdās 1-4m augstumā. Ligzdu taisa mātīte. 4-6 olas, katru dienu izdēj 1. Perē tikai mātīte. Mazuļus baro abi vecāki. Ligzdot sāk 1. mūža gadā. Gājputns. Latvijas pelēkie mušķērāji ligzdo Āfrikā. (1)

Abi dzimumi līdzīgi. Sastop apdzīvotās vietās, parkos, retāk mežmalās, skrajos mežos. Ne visai bieži. Atlido maija vidū, aizlido augustā – septembrī. (2)

Ornitofaunistika
Pelēkā mušķērāja zīmētā versija
Balss

(1) Enciklopēdija Latvijas Daba, 4. sējums (1997): A. Kavaca redakcijā.  Rīga: Preses nams. 254 lpp. (izmantota 100.lpp.)
(2) Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 206.lpp.)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: