Home > foto, putni > Upes tārtiņš. Charadrius dubius. Little Ringed Plover.

Upes tārtiņš. Charadrius dubius. Little Ringed Plover.

Upes tārtiņš. Charadrius dubius. Little Ringed Plover.

Ļoti līdzīgs smilšu tārtiņam, tikai upes tārtiņš ir mazāks, tā knābis viscaur melns, bez baltas joslas. Jaunajiem putniem nav melnā apspalvojuma uz galvas un krūtīm, tiem galva un krūtis tāpat kā mugura, dzeltenpelēkas, nedaudz raibas. Latvijā parasti ligzdo jūras liedagā, smilšainās un akmeņainās upju un ezeru saliņās un sērēs, nolaistos zivju dīķos, karjeros, dažkārt arī ceļu un dzelzceļu malā, kokzāģētavās, būvlaukumos, retumis pat uz asfaltētiem laukakmeņiem. Netālu no ūdens, vietā, kur ir zema, skraja veģetācija, vai pat pilnīgi atklātā vietā tēviņš smiltīs vai oļos izveido vairākas nelielas iedobes. Vienu no tām tēviņš izvēlas dēšanai. Dēj 4 olas. Gadā 2 perējumi. Perē abi vecāki. Patstāvīgu dzīvi putnēni var uzsākt jau 8 dienu vecumā. Pārtiek no kukaiņiem, to kāpuriem, kūniņām. Ēd arī zirnekļus, sīkus vēžus, gliemjus un tārpus. Gājputns. (1)

Nesajaukt ar smilšu tārtiņu, kam lidojumā spārnu virspusē gaiša, gareniska svītra. Sastop liedagā, ūdenstilpju smilšainos krastos, karjeros. Bieži, nevienmērīgi. Ligzdo zemē izkašņātā bedrītē bez izklājuma. Atlido aprīlī, aizlido septembrī. (2)

Ornitofaunistika
Upes tārtiņa zīmētā versija
Balss

(1) Enciklopēdija Latvijas Daba, 6. sējums (1998): A. Kavaca redakcijā.  Rīga: Preses nams. 598 lpp. (izmantota 10.lpp.)
(2) Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 104.lpp.)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. 2016/01/07 at 14:37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: