Home > foto, putni > Garastīte. Aegithalos caudatus. Long-tailed Tit.

Garastīte. Aegithalos caudatus. Long-tailed Tit.


Tā, kā šis ir pirmais tāda veida ieraksts par konkrētu putnu sugu, tad gribu pieminēt, ka tam, kā visiem būs 3 daļas – zinātniskā, kas var noderēt meklējot šo sugu dabā (sastopamība, īpašas pazīmes, utt.), mana pieredze un, protams, saišu daļa.

Garastīte – abi dzimumi līdzīgi, jaunajiem putniem ir tumši vaigi. Gan nometniece, gan ceļotāja (ceļo tikai daļa putnu). Sastopama dažādos lapukoku un jauktos mežos, parasti jaunās vai vidēja vecuma audzēs (nereti mitrās vietās). Ligzdu vij no sūnām, dzīvnieku spalvām un matiem, zirnekļu tīmekļiem. Tā ir lodveidīga ar vienu ieejas caurumu. Atrodas zaru žāklē, tuvu pie stumbra. Aprīļa beigās vai maijā izdēj 7-12 olas. Mazuļus baro abi vecāki. Tās pārtiek galvenokārt no kukaiņiem. (1)

Sastop galvenokārt jauktos un lapu koku mežos ar izteiktu pamežu. Ne visai bieži un nevienmērīgi. (2)

Varētu būt viena no retajām reizēm, bet, vismaz par sastopamību (kur, ne cik bieži) varu piekrist zinātniskajai daļai – ar šo putnu esmu saskāries tikai 2 reizes (neskatoties uz sugas sastopamību Latvijas teritorijā), abas reizes tas noticis vidēja vecuma audzēs (alkšņu un bērzu), kuras robežojas ar krūmājiem (ievas un kārkli), tiešā ūdens tuvumā. Ligzdu neesmu redzējis. Jāsaka, ka garastīte ir ļoti atsaucīga un ziņkārīga izdzirdot savu sugasbrāļu balsis. Protams, tiem, kas tagad domā sameklēšu balsi, došos kaitināt garastītes – atcerieties – nevajag pārspīlēt ar to lietošanu (gan ilgums, gan vispārīgs lietojums) – varat nodarīt lielu ļaunumu.

Tā, kā pagaidām esmu sastapis šo putnu tikai 2 reizes, nevaru izdarīt jebkādus savstarpēji saistītus secinājumus, izņemot to, ka fotografēšanai maskēšanās nav obligāti nepieciešama.

Ornitofaunistika
Garastītes zīmētā versija
Balss

(1) Enciklopēdija Latvijas Daba, 2. sējums (1995): A. Kavaca redakcijā.  Rīga: Latvijas Enciklopēdija. 256 lpp. (izmantota 90.lpp.)
(2) Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 208.lpp.)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. 2016/01/14 at 14:33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: