Ūdensstrupaste. Arvicola terrestris. Northern water vole.


Ūdensstrupastes zīmētā versija

Advertisements

Vimba. Vimba vimba. Vimba.

Papildināta zaļžubītes galerija.

Papildināta plekstes galerija.

Papildināta kākauļa galerija.

Papildināta čuņčiņa galerija.

Papildināta parastā pļavraibeņa galerija.