Archive

Posts Tagged ‘Cygne taberculé’

Papildināta paugurknābja gulbja galerija.

Advertisements

Paugurknābja gulbis. Cygnus olor. Mute swan.

2014/01/04 1 comment

Knābis orandžsarkans, pie augsknābja pamata melns paugurs. Lidojumā uzkrītoša spārnu švīkstoņa. Nesajaukt ar ziemeļu un mazo gulbi (sevišķi jaunos putnus), kam ir atšķirīga knābja krāsa un ornaments. Balss – dažādas šņācošas un sprauslojošas skaņas. Sastop ūdenstilpnēs ar bagātīgu veģetāciju. Ligzdo ūdensaugu audzēs. (1)

Monogāms putns. Ligzdu būvē abi dzimumi.

Paugurknābja gulbja zīmētā versija
Balss

(1) Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 50.lpp.)