Archive

Posts Tagged ‘Ķīvīte’

Papildināta ķīvītes galerija 3.

Advertisements

Papildināta ķīvītes galerija.

Ķīvīte. Vanellus vanellus. Northern lapwing.

Papildināta ķīvītes galerija.

Ķīvīte. Vanellus vanellus. Northern lapwing.Ķīvīte. Vanellus vanellus. Northern lapwing.

Ķīvīte. Vanellus vanellus. Northern lapwing.

2013/12/04 1 comment

Mātītes blāvākas, cekuls īsāks. Rudenī un jauniem putniem mugurpusē dzeltenbrūni raibumiņi. Riesta laikā lido svaidoties, ar žvirkstošiem spārnu vēzieniem. Sastop pļavās, ganībās, tīrumos, arī purvos, mitru vietu tuvumā. Bieži. Ligzdo atklāti, augu saknītēm un stiebriem izklātā bedrītē. Aprīlī-maijā. Atlido martā, aizlido oktobrī. (1)

Ornitofaunistika
Ķīvītes zīmētā versija
Balss

(1) Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 102.lpp.)