Archive

Posts Tagged ‘Sarkanā puskuitala’

Sarkanā puskuitala. Limosa lapponica. Bar-tailed godwit.

Jaunajiem putniem oranžā apspalvojuma vietā pelēkrūsgans, vēders gaišs. Sarkanā puskuitala ligzdo šaurā joslā gar okeāna piekrasti. Ligzdo tundrā un purvos uz zemes. Ligzdas iedobi izklāj ar apkārtējo augu daļām. Gadā 1 perējums. Perē abi dzimumi. Ligzdot sāk 2 gadu vecumā. Pārtiek no kukaiņiem. (1)

Nesajaukt ar melno puskuitalu, kurai lidojumā kontrastains spārnu un astes ornaments, un ar kuitalu vai lietuvaini, kuriem uz leju liekts knābis. Sastop jūras piekrastē, retāk iekšzemes ūdenstilpju piekrastē vai sēkļos. Caurceļo maijā un augustā-septembrī. (2)

Ornitofaunistika
Sarkanās puskuitalas zīmētā versija
Balss

(1) Enciklopēdija Latvijas Daba, 5. sējums (1998): A. Kavaca redakcijā.  Rīga: Preses nams. 254 lpp. (izmantota 49.lpp.)
(2) Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 106.lpp.)

Advertisements