Archive

Posts Tagged ‘Trasochvost biely’

Papildināta baltās cielavas galerija.

Advertisements

Baltā cielava. Motacilla alba. White wagtail.

2014/01/18 1 comment

Baltā cielava. Motacilla alba. White wagtail.

  • Izskats: Tēviņiem kontrastains melni balts galvas daļas ornaments. Mugura pelēka, vēders balts. Mātītēm apspalvojums mazāk kontrastains. Jaunie putni pelēcīgi, tiem apspalvojumā nav melnās krāsas. Garums aptuveni 18cm.
  • Sastop: Izplatīta gandrīz visā Eirāzijā. Atklātās vietās, kultūrainavā, upju krastos, arī sūnu purvos. Ceļošanas laikā nereti nakšņo niedrājos. Sastop ļoti bieži.
  • Pārtiek: Pārtiek no sīkiem kāpuriem, kūniņām, kukaiņiem, ko ķer skraidot pa zemi vai lidojot. Augsnes apstrādes laikā labprāt seko arājam un uzlasa barību. Ēd arī sīkas lakstaugu sēklas.
  • Ligzdo: Būvmateriālu krāvumos, ēku spraugās vai pajumtēs, zem tiltiem, retāk augsnes iedobumos. Ligzda liela un lēzena,  veidota no zāles stiebriņiem un saknītēm, sūnām, izklāta sariem, vilnu, putnu spalvām. Aprīlī-jūlijā, ligzdā 5-6 olas, pārklātas daudziem pelēcīgi brūniem raibumiņiem. Dažreiz abi dzimumi būvē katrs savu ligzdu. Gadā 2 perējumi (parasti mātītes ligzdu izmanto 1. perējumam, bet tēviņa – 2. perējumam). Pāri veido tikai uz sezonu, perē tikai mātīte. Perēšanas ilgums 12-14 dienas. Aizstāvot ligzdu mēdz uzbrukt arī krietni lielākiem putniem.
  • Mazuļi: Klāti ar pelēkām pūkām, kas ķermeņa apakšpusē ļoti retas. Par mazuļiem rūpējas abi vecāki – pienes barību vairāk kā 300 reizes dienā. Ligzdu mazuļi atstāj 13-16 dienas pēc izšķilšanās. Tēviņš turpina mazos putnēnus barot nākamās 4-7 dienas, bet mātīte tūlīt sāk perēt otro reizi. Dažkārt kļūst par dzeguzes audžuvecākiem.
  • Ceļo: Gājputns. Pavasarī ceļo naktī, bet rudenī – dienā. Atlido aprīlī (viena no agrākajām – aprīļa sākumā), aizlido septembrī-oktobrī. Tēviņš atlido 10-14 dienas pirms mātītes.

Latvijas nacionālais putns.

Baltās cielavas zīmētā versija
Balss

Izmantotā literatūra:

  • Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 170.lpp.);
  • Enciklopēdija Latvijas Daba, 1. sējums (1994): A. Kavaca redakcijā.  Rīga: Latvijas Enciklopēdija. 256 lpp. (izmantota 107.lpp.).