Papildināta baltās cielavas galerija.

Papildināta mājas baloža galerija 2

Papildināta krauķa galerija

Sārmeņu resngalvītis. Carcharodus floccifera. Tufted Skipper.


Papildināta sniedzes galerija.

Melnūsainais pļavas resngalvītis. Thymelicus lineola. Essex Skipper.


Apšu zaigraibenis. Apatura ilia. Lesser Purple Emperor.