Home > foto, putni > Purva tilbīte. Tringa glareola. Wood sandpiper.

Purva tilbīte. Tringa glareola. Wood sandpiper.

Gājputns. Monogāms putns. Ligzdas iedobi veido sūnās vai biezā zālē, retāk uz ciņa. Izklājumā sauss materiāls. Izdēj 4 olas. Pārtiek no sīkiem bezmugurkaulniekiem, izmanto arī augu barību – graudzāļu sēklas, aļģes. (1)

Nesajaukt ar meža tilbīti, kam lidojumā balta virsaste, spārnu apakšpuse melnāka. Sastop purvos, arī dažādu ūdenstilpju piekrastēs. Ceļošanas laikā dažādās mitrās, staignās vietās. Caurceļo bieži. Ligzdo pareti, nevienmērīgi. Atlido aprīlī, aizlido septembrī.

Purva tilbītes zīmētā versija
Balss

(1) Enciklopēdija Latvijas Daba, 4. sējums (1997): A. Kavaca redakcijā.  Rīga: Preses nams. 254 lpp. (izmantota 193.lpp.)
(2) Baumanis J., Klimpiņš V. (1997) Putni Latvijā.  Rīga: Zvaigzne ABC. 294 lpp. (izmantota 108.lpp.)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. 2018/01/10 at 14:38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: